Програма злочинності 2016.doc (145,5 kB)

 

 

 

УКРАЇНА

БРОНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

(Шосте  скликання)

         Р І Ш Е Н Н Я

 

від  25 листопада  2010  року                                                                          № 9

 

Про сільську програму запобігання

виникненню   лісових  і  торф’яних

пожеж та забезпечення їх ефективного

гасіння  на  період  2011-2016  років

 

            На виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 жовтня 2010 року №385 «Про районну програму запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж та забезпечення їх ефективного гасіння  на  період  2011-2016  років», з метою запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж на території сільської ради, належної організації їх гасіння, запровадження дієвого контролю за станом реалізації заходів з вирішення зазначених питань, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити сільську програму запобігання виникненню  лісових  і  торф’яних

пожеж та забезпечення їх ефективного гасіння  на  період  2011-2016  років (надалі – Програма), що додається.

 

2. Виконкому  сільської  ради  забезпечити  виконання  даної  програми.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Васильця Л.П.

 

Сільський  голова                                                                              Л.П. Василець

 

 

 

 

           Додаток 

до  рішення  сільської  ради                  

від 25 листопада 2010 року  № 9

 

Сільська програма запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж та забезпечення їх ефективного гасіння на період 2011-2016 років

 

                                               Загальні положення

         Згідно із статтею 3 Конституції України життя та здоров’я людини, її безпека є найвищими соціальними цінностями, за забезпечення яких держава відповідає перед нею. Безпека населення і територій, їх захищеність від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів є неодмінною умовою сталого розвитку суспільства.

         Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення та ефективна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року № 1198 «Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру», Указу Президента України від 9 лютого 2001 року № 80/2001 «Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» є одним з пріоритетів у діяльності органів виконавчої влади.

         Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій лісових і торф’яних пожеж зумовлена тенденціями зростання шкоди територіям та населенню, що спричиняються небезпечними природними явищами. Ризики надзвичайних ситуацій природного характеру невпинно зростають, в тому числі від лісових і торф’яних пожеж.

Мета  Програми

         Метою Програми є забезпечення державної політики щодо запобігання та ліквідації лісових і торф’яних пожеж й окремих їх наслідків, вирішення комплексу завдань щодо розв’язання проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля від лісових і торф’яних пожеж, визначення шляхів удосконалення системи забезпечення природної безпеки в селі Бронне та організаційних засад її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази.

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

          строки та етапи виконання Програми

 

         Досягнення вищезазначеної мети можливе при здійсненні упродовж 2011-2016 років комплексу заходів, спрямованих на:

         забезпечення життєво важливих інтересів населення, установ, організацій, розміщених на території сільської ради незалежно від форми власності, при виникненні та гасінні лісових і торф’яних пожеж;

         удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням пожежної безпеки лісів та торфовищ;

                                                                 

         розроблення організаційних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в лісових масивах і на торфовищах;

         ефективне розв’язання завдань із забезпечення протипожежного захисту лісів і торфовищ та оперативного реагування на обстановку в селі;

         посилення державного нагляду за станом пожежної безпеки в лісових масивах і торфовищах, організації гасіння пожеж та зменшення їх негативних наслідків;

         інформаційне забезпечення державних органів, органів місцевого самоврядування, установ та організацій, населення з питань ліквідації лісових та торф’яних пожеж та стану екологічної обстановки.

 

Завдання Програми та результативні показники

 

Основними завданнями розвитку цивільного захисту є:

         удосконалення системи реагування на лісові і торф’яні пожежі;

         забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від лісових і торф’яних пожеж;

         здійснення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки;

         своєчасне достовірне інформування про обстановку, яка складається, та заходи, що вживаються для запобігання і подолання їх наслідків;

         здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж.

         Виконання завдань Програми забезпечить суттєве підвищення рівня безпеки людини і навколишнього середовища, їх захищеності від впливу шкідливих природних, екологічних і соціальних  факторів.

        

 Фінансове забезпечення реалізації Програми

 

            Фінансування витрат на виконання заходів Програми буде здійснюватися за рахунок місцевого бюджету, коштів установ та організацій, інших джерел, не заборонених законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                       

Завдання і заходи з виконання сільської програми запобігання виникненню лісових і торф’яних пожеж та забезпечення їх ефективного гасіння на період 2011-2016 років

 

1. Аналізувати стан протипожежного захисту лісових масивів та торфовищ, а також розробити комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникнення пожеж, ефективне і своєчасне їх гасіння.

                                                                                  Виконавчий комітет

                                                                  Щороку до 15 квітня

2. Забезпечити безперебійну роботу меліоративних систем у місцях їх проходження через лісові масиви і торфовища, зокрема очищенням від трави, кущів, дерев, замулення, та можливість підняття рівня води для здійснення гасіння торф’яників методом затоплення.

                                                                  Виконавчий комітет

                                                                   Постійно під час пожежонебезпечного  періоду

3. Проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо необхідності дотримання правил пожежної безпеки під час перебування в лісових масивах і на торфовищах, запобігання випадків необережного поводження з вогнем, максимально обмежити випадки спалювання залишків деревообробки, стерні, соломи, сухої трави та відходів порубок лісу.

                                                                   Виконавчий комітет, керівники  установ, організацій

                                                                   Постійно

4. Максимально обмежувати відвідування лісових масивів та торфополів громадянами, в’їзд автотранспорту до зазначених територій.

                                                                       Виконавчий комітет

                                                                   Постійно під час пожежонебезпечного  періоду

5. Проводити тренування з практичним відпрацюванням мобілізаційних планів залучення сил та засобів при виникненні лісових і торф’яних пожеж та сприяти забезпеченню осіб, що задіяні до гасіння, засобами індивідуального захисту, організації їх харчування і проживання.

                                                                  Виконавчий комітет

                                                                  Щороку протягом травня

 

6. У місцях локалізованих пожеж організовувати цілодобове чергування відповідальних осіб сільської ради, установ та організацій, розташованих на відповідних територіях, де виникли лісові і торф’яні пожежі, населення із залученням необхідної пристосованої до пожежогасіння техніки.

 Виконавчий комітет

                                                                   Щороку під час пожежонебезпечного  періоду

 

 

 

                                                       

7. Укладати угоди з районним центром зайнятості щодо залучення громадян, які знаходяться на обліку, до виконання громадських робіт, пов’язаних з очищенням лісових масивів від відходів порубки лісів, очищенням меліоративних каналів, скошуванням трави, сухостою в можливих місцях виникнення лісових та торф’яних пожеж тощо.

                                                                   Виконавчий комітет

                                                                   Щороку до настання пожежонебезпечного  періоду

8. Сприяти забезпечуванню харчуванням та проживанням особового складу підрозділів районного відділу Головного управління МНС України в Рівненській області та інших, які беруть участь у гасінні лісових і торф’яних пожеж.

Виконавчий комітет

                                                                   Щороку під час гасіння лісових та торф’яних пожеж

9. Розглядати питання щодо забезпечення пожежної безпеки та виконання комплексу заходів щодо запобігання лісовим і торф’яним пожежам, стан роботи з їх гасіння на засіданнях виконавчого комітету сільської ради.

Виконавчий комітет

                                                                   Щороку протягом ІІ кварталу

10. За сприяння райдержадміністрації придбати пожежну мотопомпу, необхідну кількість пожежно-технічного озброєння, пально-мастильних матеріалів та утриманню їх в робочому стані. Утворити добровільну пожежну дружину в кількості не менше  5 чоловік для роботи на пожежних мотопомпах. 

Виконавчий комітет

                                                                   Щороку

11. Виконувати протипожежні заходи, спрямовані на недопущення лісових і торф’яних пожеж, а у випадку їх виникнення здійснювати невідкладні заходи щодо їх нерозповсюдження, зокрема з устрою протипожежних просік, мінералізованих смуг, своєчасного оборювання в межах протипожежних просік тощо.

                                                                       Виконавчий комітет, керівники  установ та організацій

                                                                   Постійно під час пожежонебезпечного  періоду

 

  

                                                                       

Секретар сільської ради                                                                     С.В. Миронець 

 

 

 

БРОНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 

РІШЕННЯ

П’ятдесятої сесії                       шостого скликання

 

від 27  грудня  2013 року                                                                              № 277

 

Про Програму розвитку футболу

на території Бронської сільської

ради на 2013 - 2016 роки

 

            Відповідно до  статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про фізичну культуру і спорт", Указу Президента України від 28 вересня 2004 року № 1148/2004 "Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту", на виконання рішення районної ради від 13 грудня 2013 року №635 «Про Програму розвитку футболу в Березнівському районі на 2013-2016 роки» та з метою забезпечення розвитку футболу на території Бронської сільської ради, оздоровлення різних верств населення, підвищення спортивної майстерності футболістів, рівня проведення змагань з цього виду спорту, досягнення високих результатів на змаганнях різних рівнів, сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Затвердити  Програму розвитку футболу на території Бронської сільської ради на 2013-2016 роки, схвалену рішенням виконавчого комітету від 28 листопада 2013 року № 61 (далі – Програма), що додається.

 

2.     Виконавчому комітету  забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою, в установленому порядку.

 

     3.  Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Васильця Л.П. та постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку (Кононець В.В.).

 

 

 

В.о. сільського  голови                                                                    С.В. Миронець

 

                                                                                                        Затверджено

                                                                                                        рішенням  сесії сільської  ради

                                                                                                        від 27 грудня 2013 року  №277

 

Програма

розвитку футболу на території  Бронської сільської ради

на 2013 - 2016 роки

 

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

            Футбол як органічна складова фізичної культури і спорту є частиною культурного життя суспільства, що сприяє збереженню і зміцненню здоров'я людини, розвитку її фізичних і морально-вольових здібностей, організації змістовного дозвілля. Цей найпопулярніший вид спорту охопив усі верстви населення: ним займаються діти, молодь і ветерани, жінки, інваліди.

Футбол  – це не просто спортивна гра, а соціальне явище, вкрай необхідне і корисне. Як соціальне явище, футбол відображає стан суспільства. Футбол значною мірою впливає на всі сторони життя людей – їх трудову діяльність, суспільні відносини, сферу споживання, дозвілля, освіту тощо.

Водночас, футбол сам зазнає величезного впливу, зумовленого соціальними явищами і умовами суспільного життя. Футбольні матчі виконують соціальну функцію як фактор стабілізації. Це стосується передусім розв’язання проблеми стримання агресії, з якою доводиться мати справу будь-якому суспільству.
Із середовища популярних футболістів молодь обирає зразки для наслідування. Рівень благополуччя і класу футбольної команди свідчить про якість управління суспільно важливими процесами на місцях. На вищому спортивному рівні футбольні поєдинки працюють на престиж націй і держав. Все це свідчить про те, що футбол повинен бути одним з основних об'єктів державної політики як фактор виховання молоді і оздоровлення всіх верств населення країни і як фактор зростання міжнародного авторитету України. 
            Крім того, специфіка занять футболом унікальна своєю універсальністю. У ході занять прищеплюється дух колективізму. Заняття футболом комплексно впливають на розвиток фізіологічних можливостей організму і фізичних здібностей. Навіть початковий рівень занять футболом закладає базу для занять іншими видами спорту.
Державна політика щодо підтримки та розвитку футболу повинна спрямовуватися на реалізацію програми  розвитку  футболу,  сприяння розвитку дитячо-юнацького футболу, забезпечення функціонування жорсткої системи контролю і оцінки всієї системи футболу.
Для занять футболом на території сільської ради діє 2 футбольних поля. Футбольна команда села бере участь у чемпіонаті району. При Броннівській загальноосвітній школі працює філія ДЮСШ з футболу, в якій займається 20 дітей.

Вищенаведене дає змогу визначити головну мету та завдання, на розв'язання яких спрямована Програма розвитку футболу на території Бронської сільської ради на 2013 – 2016 роки.

 

ІІ. Мета та основні завдання Програми

Головною метою Програми розвитку футболу на території Бронської сільської ради на  2013 - 2016 роки (далі – Програма) є приведення системи футболу у відповідність із потребами суспільства на основі більш інтенсивного розвитку в сучасних соціально-економічних умовах, підвищення рівня районних змагань і досягнення високих спортивних результатів на змаганнях різних рівнів.

Для досягнення головної мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:

об'єднання зусиль щодо розвитку футболу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, зацікавлених громадських та приватних організацій, широких верств населення;

2

сприяння збільшенню спонсорських відрахувань на розвиток футбольних структур на території Бронської сільської ради.

 

ІІІ. Напрями виконання Програми

Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:

1. Спортивно-масова робота щодо розвитку футболу:

у загальноосвітній школі, за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення, серед сільського населення; за місцем роботи громадян, серед інвалідів.

2. Розвиток всіх напрямів футболу:

дитячо-юнацький футбол, студентський футбол, аматорський футбол, футбол ветеранів, футбол інвалідів.

3. Система забезпечення розвитку футболу:

організаційно-кадрове забезпечення, матеріально-технічне забезпечення, фінансове забезпечення, науково-методичне забезпечення, медичне забезпечення, інформаційно-пропагандистське забезпечення, міжнародна діяльність.

 

IV. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування заходів Програми буде здійснюватись за рахунок коштів  сільського бюджету (в межах наявних фінансових ресурсів), а також позабюджетних коштів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

V. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

формування моделі розвитку футболу на демократичних та гуманістичних засадах шляхом об'єднання зусиль заінтересованих державних, громадських, приватних організацій та широких верств населення;

запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, реабілітаційних та спортивних послуг для різних груп населення;

збільшення кількості населення, яке регулярно використовує футбол для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя, що дозволить суттєво зменшити витрати на лікування захворювань, спричинених низькою руховою активністю;

удосконалення системи підготовки футболістів для гідної участі у  змаганнях різних рівнів;

приведення у відповідність із вимогами футбольних полів;

збільшення ресурсного забезпечення розвитку футболу, залучення позабюджетних коштів, формування широкої мережі сучасних спортивних споруд.

 

VI. Управління та контроль за ходом виконання Програми

Контроль      за     ходом   реалізації   Програми   здійснюється    виконавчим комітетом сільської ради.

Відповідно до плану роботи сільської ради хід виконання Програми розглядатиметься на сесіях сільської ради та засіданнях її постійних комісій.

 

VІІ. Заходи щодо реалізації Програми

 

Спортивно-масова робота щодо розвитку футболу

 

 

1. Під час проведення спортивно-масових заходів з нагоди державних, релігійних та інших свят передбачити організацію турнірів з футболу серед різних вікових категорій населення, проведення конкурсів з елементами футболу, вікторин, лотерей тощо.

 

 

Директор СБК, керівник ресурсного центру.

Щороку

3

 

Розвиток всіх напрямів футболу

 

          2. Забезпечити функціонування на території сільської ради не менше однієї спортивної секції з футболу.

 

Директор СБК, керівник ресурсного центру.

Щороку

 

          3. Створити умови для використання фізкультурно-спортивних споруд Броннівської загальноосвітньої школи в позаурочний час для занять з футболу.

 

Директор ЗОШ.

Постійно

         4. Прийняти участь у чемпіонаті та кубку району з  футболу серед культурно-дозвіллєвих комплексів.

 

Директор СБК, керівник ресурсного центру.

Щороку

5. Прийняти участь у   чемпіонаті   району   з пляжного футболу.

 

Директор СБК, керівник ресурсного центру.

Щороку

6. Прийняти участь в районних змаганнях серед ветеранів.

 

Директор СБК, керівник ресурсного центру.

Щороку

 

Система забезпечення розвитку футболу

 

 

7. Визначити  потребу  дитячо-юнацького  футболу  села у спортивній базі, інвентарі, обладнанні та сприяти забезпеченню їх відповідно до потреб.

 

 

Виконком сільської ради.

2013 – 2016 роки

 

8. Завершити  паспортизацію   футбольних   полів  району та внести їх до

 Електронного реєстру спортивних споруд України.

 

 

Виконком сільської ради, спеціаліст-землевпорядник.

2013 – 2014 роки

 

9. Привести технічний стан футбольних полів у відповідність із вимогами регламенту районних змагань з футболу.

 

 

Виконком сільської ради.

2014 рік

 

10. Розширити мережу майданчиків для футзалу, мініфутболу, пляжного футболу, забезпечити їх утримання та ефективне використання.

 

 

Виконком сільської ради.

2014 – 2016 роки

 

11. Влаштувати благоустрій футбольних полів (діючих), майданчиків, прилеглих   до   них   територій  та   забезпечення  їх  необхідним інвентарем та обладнанням.

 

 

Виконком сільської ради.

2013 – 2016 роки

 

Секретар сільської ради                                                                                     С.В. Миронець

 

 

 

 

БРОНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 

РІШЕННЯ

П’ятдесятої сесії                       шостого скликання

 

від 27  грудня  2013 року                                                                              № 278

 

Про сільську програму «Ветеран»

на 2014 - 2018 роки

 

            Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», рішення районної ради від 13 грудня 2013 року №634 «Про районну програму «Ветеран» на 2014-2018 роки», з метою покращення роботи з питань соціального захисту ветеранів війни, створення належних умов для їх життєзабезпечення, сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити сільську програму "Ветеран" на 2014-2018 роки, схвалену рішенням виконавчого комітету від 28 листопада 2013 року № 62 (далі - Програма), що додається.

 

2.     Виконавчому комітету сільської ради:

2.1. Забезпечити організацію виконання завдань і заходів Програми.

2.2. Інформувати районну раду про хід виконання Програми щорічно за підсумками року до 1 лютого.

 

      3.  Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської ради Миронець С.В. та постійну комісію сільської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку (Кононець В.В.).

 

 

 

В.о. сільського  голови                                                                    С.В. Миронець

 

 

                                                                                Затверджено

                                                                                                        рішенням  сесії сільської  ради

                                                                                                        від 27 грудня 2013 року  №278

 

Сільська програма "Ветеран" на  2014-2018 роки

 

I. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Основними завданнями Програми є посилення соціального, медичного захисту ветеранів війни, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, захист прав, наданих Конституцією України та законами України, підтримка статутної діяльності ветеранських організацій району.

Станом на 01 листопада 2013 року в селі Бронне проживає 30 ветерани війни. Серед них 21 осіб мають статус учасника війни, 2 сім’ї загиблих,   1 репресована, 45 дітей війни, 7 осіб є учасниками бойових дій, які потребують соціального захисту. 7 осіб є учасниками бойових дій.

Життєзабезпечення ветеранів підтримується системою пільг та компенсацій, які визначені відповідними законами. Проте, необхідно привернути увагу суспільства до проблем учасників війни, учасників бойових дій, інвалідів війни, сімей загиблих військовослужбовців та реабілітованих громадян, закріпити позитивні тенденції в ефективності реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни.

 

II. Мета Програми

Метою Програми є створення сприятливих соціально-економічних, медичних, культурних, організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав ветеранів війни, забезпечення їх участі в економічній, соціальній, культурній та інших сферах суспільного життя.

 

III. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, строк виконання Програми

Розв'язання проблеми здійснюватиметься шляхом:

організаційного та інформаційного забезпечення;

створення умов для ефективної діяльності громадських організацій ветеранів шляхом надання фінансової підтримки їх статутної діяльності;                                                                                   

сприяння підвищенню рівня життєзабезпечення ветеранів війни шляхом надання натуральної та цільової грошової допомоги;

забезпечення щорічного відзначення пам'ятних подій Великої Вітчизняної війни, Дня Ветерана, війн на території інших держав.

Строк виконання Програми становить п'ять років.

 

IV. Основні напрями реалізації Програми

Основними напрямами реалізації Програми є:

покращення та координація роботи з питань соціального захисту ветеранів війни;

сприяння створенню умов для ефективної роботи ветеранських організацій, надання їм фінансової підтримки для забезпечення здійснення їх статутних завдань;

широке залучення громадських організацій, товариств, релігійних конфесій до організації роботи з питань соціального захисту ветеранів.

V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

VI. Очікувані результати виконання Програми

 

 

2

Виконання заходів Програми забезпечить покращення соціального захисту, створення відповідних умов життєзабезпечення ветеранам війни та праці, репресованим та політв’язням.

 

VII. Контроль за виконанням Програми

Відповідно до плану роботи районної ради хід виконання Програми розглядатиметься  на сесіях сільської ради.

                                                                                        

Заходи з реалізації сільської Програми «Ветеран»  на 2014-2018 роки

1.  Надавати учасникам бойових дій, учасникам війни, вдовам, ветеранам праці,  репресованим,  які  були  реабілітовані  згідно з  чинним  законодавством,  грошову  та  натуральну  допомогу  в  межах  бюджетних  асигнувань  та  за  рахунок благодійних  надходжень.

            2014 – 2018  роки                               Виконком  сільської  ради

2.  Забезпечити  повне  охоплення  ветеранів  війни,  ветеранів  ОУН – УПА,  політв’язнів  та  репресованих комплексними  оглядами  в  сільській  місцевості  згідно  з  вимогами  Положення  про  профілактичні  огляди  ветеранів  війни,  затвердженого  наказом  Міністерства  охорони  здоров’я України  від  9  грудня  2002  року  № 463,  забезпечити  належний  диспансерний  нагляд  за  виявленими  хворими  та  повний  обсяг  реабілітованого  лікування.

            2014 – 2018  роки                                    Завідуюча  ФАПом

5.  Спільно    громадськими  організаціями  району  здійснювати  заходи  щодо  пошукової  роботи  місць  загибелі  та  поховання учасників  Великої Вітчизняної  війни,  впорядкування  місць  поховання загиблих,  роботи  з  архівними  матеріалами,  їх  узагальнення  та  публікації,  виховання  патрітизму серед  дітей  та  молоді.

            2014 – 2018  роки                             Дирекція школи, соціальний працівник

6.  Протягом  декади  „Милосердя”  у  загальноосвітній  школі  провести:

            -  уроки  мужності,  уроки  пам’яті,  вечори – реквієми,  тематичні  виховні  години  за  участю  ветеранів  війни,  вдів,  членів  родин  загиблих  на фронтах  війни,  спрямовані  на  виховання  гуманного,  шанобливого  ставлення  до  ветеранів  війни  та  праці;

            -  виставки  мистецьких  робіт  „Ніхто  не  забутий,  ніщо  не  забуте”,  „Війна  очима дітей”,  „Подвиг  народу  безсмертний”.

            2014 – 2018  роки                               Дирекція  школи, соціальний працівник

7.  Проводити  роз’яснювальну  роботу  з  керівниками  транспортних підприємств  усіх  форм  власності  щодо  необхідності  дотримання  законодавства  із  надання  пільг  ветеранам  при  проїзді  в  транспортних  засобах.

            2014 – 2018  роки                                    Виконком  сільської  ради

8.  Забезпечити  в  селі  позачергове  обслуговування  ветеранів,  інвалідів  війни і  праці,  реабілітованих  політв’язнів  та  репресованих,  учасників  визвольної  боротьби  з  оплати  всіх  видів  комунальних послуг  у  відділенні  зв’язку  с.  Бронне.

            2014 – 2018  роки                                 Виконком  сільської  ради

9.  Проводити  обстеження  житлових  приміщень,  де  проживають  ветерани  війни.  Вести  постійний  облік  зазначеної  категорії  осіб.

         2014 – 2018  роки                                     Виконком  сільської  ради, соціальний працівник

10.  Першочергово  проводити  поточний  ремонт  і  обслуговування  обладнання  у  помешканнях  інвалідів,  учасників  війни,  реабілітованих  політв’язнів  та  репресованих,  учасників визвольної  боротьби,  учасників  бойових  дій,  одиноких  громадян  похилого  віку.

            В  міру  надходжень звернень                   Виконком  сільської  ради

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                                       С.В. Миронець

 

 

 

 

БРОНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 

РІШЕННЯ

Шостої сесії                       сьомого скликання

 

від 19  лютого  2016 року                                                                     № 101

 

Про сільську цільову програму індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості «Власний дім» на 2016-2020 роки

 

Відповідно до пункту 1 частини 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві», Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385, Концепції розвитку сільських територій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 №995-р, розпорядження голови райдержадміністрації від 14.01.2016 №6, рішення районної ради від 19.02.2016 №66 «Про районну цільову програму індивідуального  житлового будівництва у сільській місцевості «Власний дім» на 2016-2020 роки» з метою забезпечення розвитку соціальної сфери села, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити сільську цільову програму індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості «Власний дім» на 2016-2020 роки (далі - Програма), що додається.

 

2. Виконавчому комітету сільської ради:

забезпечити організацію та виконання заходів Програми;

при формуванні сільського бюджету на відповідні роки передбачати кошти на реалізацію заходів Програми, в межах наявних фінансових ресурсів.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії сільської ради з питань бюджету та фінансів (Михайлова М.В.), з  питань соціально-економічного і культурного розвитку (Дячук Р.М.).

 

 

Сільський  голова                                                                              А.П. Ковалик

 

                                                                                         Затверджено

                                                                        Рішення сільської ради

                                                                                      від 19 лютого 2016 року № 101

 

 

СІЛЬСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

індивідуального житлового будівництва  у сільській місцевості

«Власний дім» на 2016-2020 роки

 

Загальні положення

          Програма «Власний дім» розроблена з метою підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.  

На сьогодні Програма є реальною можливістю покращення умов проживання на селі і набула значної популярності серед сільського населення, про що свідчить щорічне зростання попиту на отримання пільгових кредитів.

            Зважаючи на соціальну значимість та кількість сімей, що проживають у сільській місцевості та бажають скористатися пільговими кредитами для вирішення своїх житлових та соціальних питань, програма підтримки індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості знайшла своє відображення в Коаліційній угоді депутатських фракцій у Верховній Раді України восьмого скликання.

                                                                               

                                                           Мета Програми

Метою Програми є створення умов для забезпечення житлом та поліпшення  житлово-побутових умов сільського населення, збільшення обсягів житлового будівництва у сільській місцевості, підвищення рівня інженерного облаштування села, покращення соціально-демографічної ситуації, стимулювання закріплення і зростання чисельності молоді на селі через надання преференцій в отриманні пільгових кредитів молодим сім’ям та молодим спеціалістам.

Значна кількість сільських жителів у найбільш активному молодому віці виїжджає в міста та за кордон у пошуках роботи та кращих умов проживання, що загострює проблему забезпеченості сільського господарства, яке відроджується, молодими кваліфікованими кадрами.

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми

            Село Бронне - аграрне село, а тому поліпшення житлово-побутових умов сільського населення є одним із найактуальніших завдань подальшого соціально-економічного розвитку села.

Більша частина сільського житлового фонду та об’єктів соціально-побутового призначення не відповідає сучасним вимогам через зношеність, застарілість архітектурно-планувальних рішень, низький рівень інженерного облаштування.

Низький рівень платоспроможності сільського населення не дозволяє самостійно покращувати житлово-побутові умови. Рівень заробітної плати в сільському господарстві та соціальній сфері, де працює більшість сільських жителів, залишається значно нижчим ніж середній показник в інших сферах економіки.

            Це створює несприятливі умови проживання, особливо молоді в сільській місцевості.

            Реалізація Програми дасть можливість співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників шляхом:

            пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників для спорудження житлових будинків, придбання житла, реконструкції та капітального ремонту житла, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, утеплення житлових будинків з використанням енергозберігаючих технологій;

            нормативно-правового удосконалення механізму пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників.

           

2                                                                                                                                                   Механізм пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників передбачає:

            процентну ставку у розмірі 3 відсотків річних від суми зобов’язання за кредитом (для окремих категорій сільських жителів – безвідсотковий кредит);

            відстрочку початку повернення кредиту до двох років;

            відсутність обов’язкового початкового внеску.

            Зазначені умови дають можливість скористатися пільговим кредитом громадянам, які не мають високого рівня доходу.

            В умовах обмежених можливостей бюджетів усіх рівнів, реалізація механізму  пільгового  кредитування   індивідуальних  сільських  забудовників є особливо актуальною, оскільки профінансовані кошти підлягають поверненню у повному обсязі та в подальшому використовуються для надання нових кредитів. Це з кожним роком дає можливість збільшити загальний обсяг оборотних кредитних коштів на напрями кредитування.

                                                                        

Завдання і заходи Програми

            Основними завданнями Програми є:

            пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників для:

-         спорудження житлових будинків;

-         придбання житла;

-         реконструкції та капітального ремонту житла;

             -  утеплення житлових будинків з використанням енергозберігаючих технологій (в тому числі заміна вікон, встановлення твердопаливних котлів, системи вентиляції, автоматики підтримки достатньої комфортної температури в оселях);

             спорудження  інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій;

             витрати з надання та обслуговування кредитів;

 удосконалення нормативно-правової бази, що регулює пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників.

Завдання і заходи Програми наведено у додатку 2.

 

            Очікувані результати, ефективність Програми

 Реалізація Програми також сприятиме:

скороченню темпів міграції сільського населення;

поліпшенню демографічної ситуації у сільській місцевості;

підвищенню економічної активності та рівня зайнятості сільського населення.

 

      Обсяги та джерела фінансування Програми

            Фінансування Програми здійснюється відповідно до Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 №1211, за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших джерел, у тому числі власних коштів громадян.

            Фінансування витрат, понесених Рівненським обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі з надання та обслуговування пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам, проводиться за рахунок місцевих бюджетів, коштів одержаних фондом від проведення кредитування індивідуальних сільських забудовників, включаючи кошти, що надходять від сплати відсотків за користування кредитами, та за рахунок інших джерел фінансування.

            Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 5,0 тисяч гривень. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час формування місцевого бюджету на відповідний рік.

Обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку.

 

 

Секретар сільської ради                                                                                          С.В. Миронець

 

 

 

Додаток

до    сільської      цільової      програми                                                                                          

індивідуального житлового будівництва

у   сільській   місцевості   «Власний дім» на  2016-2020  роки

                                                                               

                                                   

                                                         ПАСПОРТ

сільської цільової програми індивідуального житлового будівництва

у сільській місцевості «Власний дім» на 2016-2020 роки

 

1.        Програма затверджена рішенням сільської ради від  19 лютого 2016 року  № 101.

 

2.  Замовник: виконавчий комітет сільської ради.

 

3.  Керівник Програми: сільський голова.

 

4. Виконавці заходів Програми: виконавчий комітет сільської ради,

Рівненський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

 

5.     Строк виконання: 2016-2020 роки.

 

6.     Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

 

Джерела фінансування

 

Обсяг фінансування, тис.гривень

 

У тому числі за роками

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

Бюджет сільської ради

5,0

  1,0

 

1,0

 

1,0

 

1,0

 

1,0

 

Разом

5,0

  1,0

 

1,0

 

1,0

 

1,0

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БРОНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 

РІШЕННЯ

Шостої сесії                       сьомого скликання

 

від 19  лютого  2016 року                                                                     № 102

 

Про сільську програму підтримки

молоді на 2016-2020 роки

 

Відповідно до пункту 1 частини 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016 – 2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 1018-р, розпорядження голови райдержадміністрації від 04.01.2016 №2 «Про районну програму підтримки молоді на 2009-2015 роки», з метою реалізації  молодіжної політики, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити сільську програму підтримки молоді на 2016-2020 роки (далі – Програма), що додається.

 

2. Виконавчому комітету сільської ради:

забезпечити організацію та виконання заходів Програми;

при формуванні сільського бюджету на відповідні роки передбачати кошти на реалізацію заходів Програми, в межах наявних фінансових ресурсів.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії сільської ради з питань бюджету та фінансів (Михайлова М.В.), з  питань соціально-економічного і культурного розвитку (Дячук Р.М.).

 

 

Сільський  голова                                                                              А.П. Ковалик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Затверджено

                                                                        Рішення сільської ради

                                                                                      від 19 лютого 2016 року № 102

 

СІЛЬСЬКА  ПРОГРАМА

підтримки  молоді на 2016-2020 роки

 

Загальні положення

Молодь є активною складовою сучасного суспільства. Сьогодні в молодіжному середовищі існують проблеми, зумовлені об’єктивними та суб’єктивними чинниками, такими, як низький рівень соціально-економічного розвитку та обмеженість матеріальних ресурсів у державі, застарілі методи адміністративно-командного управління, нерозвиненість інститутів громадянського суспільства, низька політична та правова культура населення, низький рівень поінформованості молоді про державну політику в молодіжній сфері, слабка координація і взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства та роботодавців, профспілок, міжнародних організацій у галузі реалізації державної політики у молодіжній сфері тощо. Не приділяється належна увага формуванню та розвитку особистості на засадах духовності, загальнолюдських цінностей та культурної спадщини, толерантності, свідомого ставлення до власного здоров’я. Не реалізується в повній мірі освітній потенціал молоді через невідповідність між системою освіти і потребами ринку праці. У зв’язку з цим молодь потребує особливої уваги, опіки та підтримки з боку органів державної влади. Державна політика у молодіжній сфері потребує вдосконалення шляхом приведення її у відповідність із потребами молоді та українського суспільства.

Сьогодні необхідно здійснити перехід до відкритої моделі державної політики у молодіжній сфері, в якій молодь зможе брати активну участь у прийнятті рішень, що впливають на її подальше життя.

  

Мета, основні завдання та шляхи реалізації Програми

Мета Програми полягає у створенні системи всебічної підтримки формування й розвитку активної громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості молоді, забезпечення участі молоді у формуванні та реалізації державної молодіжної політики в селі.

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає концентрацію зусиль на шести пріоритетах:

Пріоритет 1. Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання — здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції молоді.

Пріоритет 2. Здоровий спосіб життя молоді — здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.

Пріоритет 3. Розвиток неформальної освіти — здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, зокрема шляхом участі у волонтерській діяльності.

Пріоритет 4. Зайнятість молоді — створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді).

Пріоритет 5. Житло для молоді — створення умов для забезпечення молоді житлом.

Пріоритет 6. Партнерська підтримка молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб — здійснення заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді з числа внутрішньо переміщених осіб.

 

 

2

 

Основними завданнями Програми є:

підвищення рівня ефективності реалізації державної молодіжної політики в області;

запровадження ефективних механізмів партнерства та взаємодії між органами влади та молодіжними і дитячими громадськими організаціями, молодіжними представницькими та консультативно-дорадчими органами;

сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства, розширення участі молоді у формуванні й реалізації державної молодіжної політики;

сприяння реалізації творчого потенціалу молоді;

надання інформаційно-методичної, організаційної та фінансової підтримки громадським молодіжним і дитячим організаціям для реалізації їхніх програм, спрямованих на розв’язання соціальних проблем молоді;

створення умов для розвитку економічної активності молоді, виховання патріотизму, духовності, моральності, формування здорового способу життя, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі, підвищення рівня правової культури молоді;

вдосконалення системи надання соціальних послуг молодим людям і сім’ям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях.

 

Розв’язання проблем у галузі молодіжної політики та виконання завдань Програми передбачається здійснити шляхом:

створення умов та підтримки самореалізації молоді, сприяння інтелектуальному та творчому розвитку особистості;

патріотичного виховання, розвитку духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів молоді;

формування та пропагування здорового й безпечного способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі;

створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;

інтеграції українського молодіжного руху до європейських та світових молодіжних структур.

 

Очікувані результати реалізації Програми

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити рівень громадської активності, морально-етичних засад, зміцнити патріотичні настрої у свідомості молодих людей шляхом налагодження системної освітньої, виховної, інформаційної роботи за участю установ, які працюють з молоддю, інститутів громадянського суспільства, молодіжних працівників, волонтерів;

створити сприятливі передумови для підвищення рівня свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби зі шкідливими звичками, популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я;

забезпечити надання підтримки молоді у працевлаштуванні та сприяти створенню для неї нових робочих місць;

підвищити рівень самоорганізації і самоврядування інститутів громадянського суспільства та їх осередків;

забезпечити залучення молоді до волонтерства як форми суспільно значущої діяльності вторинної зайнятості;

знизити рівень правопорушень серед молоді, активізувавши правову освіту та участь молоді у суспільно значущій громадській діяльності;

забезпечити інтеграцію молоді в європейські та світові молодіжні структури.

 

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного та місцевого бюджетів, благодійних внесків та  інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

 

ЗАХОДИ

щодо реалізації сільської Програми підтримки молоді на 2016-2020 роки

 

І.Формування громадянської позиції, національно-патріотичне виховання, самовдосконалення та інтелектуальний розвиток молоді

 

№ пор

Найменування заходу

Строк  виконання

Виконавці

 
 

1.

Забезпечити участь та проведення освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів, виготовлення і розміщення інформаційних матеріалів, спрямованих на підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді

 

Упродовж

2016 – 2020 років

Сільський голова, секретар сільської ради, директор СБК, завідуюча ПШБ, директор ЗОШ

 
 
 

2.

Забезпечити надання комплексних соціальних послуг неповнолітнім та молоді, які повернулися з місць позбавлення волі

Упродовж

2016 – 2020 років

Сільський голова, секретар сільської ради, директор СБК, завідуюча ПШБ

 

 

3.

Забезпечити участь та проведення освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів, спрямованих на патріотичне виховання молоді

Упродовж

2016 – 2020 років

Сільський голова, секретар сільської ради, директор СБК, завідуюча ПШБ, директор ЗОШ

 
 
 

4.

Забезпечити участь та проведення  освітньо-виховних, культурно-мистецьких, інтелектуальних, спортивних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів, спрямованих на виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до внеску національних меншин у державотворчі процеси України

Упродовж

2016 – 2020 років

Сільський голова, директор СБК, завідуюча ПШБ, директор ЗОШ

 

5.

Забезпечити проведення молодіжних культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Дня молоді, Дня студента, державних свят, визначних і пам’ятних дат

Упродовж

2016 – 2020 років

Сільський голова, директор СБК, завідуюча ПШБ, директор ЗОШ

 
 
 

6.

Проводити освітньо-виховні, культурно-мистецькі, спортивні, інформаційно-просвітницькі заходи;  розміщувати інформаційні матеріали та  соціальну рекламу, спрямовані на формування бережливого ставлення до природного та соціального, культурного та предметно-побутового довкілля

 

Упродовж

2016 – 2020 років

Сільський голова, директор СБК, завідуюча ПШБ, директор ЗОШ

 
 
 

7.

Забезпечити участь та проведення  акцій, ігор (в т. ч. комп’ютерних), конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів (тренінгів), конференцій, форумів, фестивалів, пленерів та інших заходів (зокрема клубу веселих та кмітливих) з метою підтримки ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення

 

Упродовж

2016 – 2020 років

Сільський голова, секретар сільської ради, директор СБК, завідуюча ПШБ, директор ЗОШ

 
 
 
 
 

8.

Організувати проведення новорічно-різдвяних свят для дітей пільгових категорій населення району

Упродовж

2016 – 2020 років

Сільський голова,  директор СБК, завідуюча ПШБ, директор ЗОШ, завідувач ДНЗ

 

 

ІІ. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді

 

№ пор.

Найменування заходу

Строк виконання

Виконавці

 
 

1.

Забезпечити участь та проведення акцій, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, виставок, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів та інші заходи, видання інформаційних матеріалів та розміщення  соціальної реклами, спрямованих на підвищення рівня здоров’я молоді, популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді

 

Упродовж

2016 – 2020 років

Сільський голова, секретар сільської ради, директор СБК, завідуюча ПШБ, директор ЗОШ, завідуюча ФАПом

 
 
 

2.

Організувати проведення інформаційно-просвітницьких заходів профілактичного спрямування до:

Всесвітнього дня боротьби із захворюваннями на туберкульоз;

Всесвітнього дня здоров’я;

Всесвітнього дня пам’яті жертв СНІДу;

Всесвітнього дня без тютюну;

Міжнародного дня боротьби із вживанням наркотиків та їх розповсюдженням;

Міжнародного дня відмови від куріння;

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

Упродовж

2016 – 2020 років

Сільський голова, секретар сільської ради, директор СБК, завідуюча ПШБ, директор ЗОШ, завідуюча ФАПом

 
 
 
 
 

3.

Проводити освітньо-виховні, культурно-мистецькі, спортивні, інформаційно-просвітницькі заходи, видавати інформаційні матеріали, спрямовані на зміцнення психічного здоров’я молодих людей,   формування відповідального батьківства серед молоді, внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та соціальному середовищі

Упродовж

2016 – 2020 років

Сільський голова, секретар сільської ради, директор СБК, завідуюча ПШБ, директор ЗОШ, завідуюча ФАПом

 
 
 

 

 

             Секретар сільської ради                                                                                            С.В. Миронець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БРОНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 

РІШЕННЯ

Шостої сесії                       сьомого скликання

 

від 19  лютого  2016 року                                                                     № 103

 

 

Про  Програму    формування                                                                               місцевого матеріального резерву                                                                                  для   запобігання   і   ліквідації                                                                                   наслідків       надзвичайних                                                                                          ситуацій  на  2016 - 2020 роки

 

 Відповідно до пункту 1 частини 22 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 25.01.2016 №20 «Про формування матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Березнівському районі»  та з метою  комплексного розв’язання проблем захисту населення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на території населеного пункту, сільська  рада  

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму формування місцевого матеріального резерву           для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки (далі – Програма, додається).

2. Рекомендувати виконавчому комітету щорічно при наявності фінансових ресурсів передбачати  в сільському бюджеті кошти для реалізації заходів Програми.

3. Координацію роботи щодо виконання заходів Програми покласти на виконавчий комітет сільської ради.

4. Виконавчому комітету щорічно звітувати на сесії сільської ради про хід виконання цієї Програми.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії сільської ради з питань бюджету та фінансів (Михайлова М.В.), з  питань соціально-економічного і культурного розвитку (Дячук Р.М.).

 

Сільський  голова                                                                              А.П. Ковалик

 

 

 

 

                                          Затверджено

                                                                        Рішення сільської ради

                                                                                      від 19 лютого 2016 року № 103

 

ПРОГРАМА

формування місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки

 

І. Загальні положення програми

 

Аналіз природних процесів за минулі роки показує, що необхідно бути готовим до можливих надзвичайних ситуацій. Бурі, урагани, смерчі територією населеного пункту проходять з періодичністю 1-2 рази на рік. Є ряд факторів, які сприяють виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

У ході ліквідації наслідків стихії на першому місці постає питання наявності та використання матеріальних засобів.

Ця програма гарантуватиме захист населення і території на місцевому рівні, надання негайної допомоги постраждалим. Забезпечення  своєчасної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру визначено, як одне із головних завдань місцевих органів виконавчої влади.

 

ІІ. Мета та основні завдання програми

 

Метою програми є комплексне розв’язання проблем захисту населення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на території села.

Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішити такі основні завдання:

- визначення обсягів та джерел фінансування для створення матеріального резерву;

- здійснення заходів з накопичення та поповнення матеріального резерву за встановленими нормами;

    - здійснення заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;

    - проведення невідкладних відновлювальних робіт.

 

ІІІ. Реалізація програми

 

Реалізацію програми планується здійснити шляхом накопичення необхідної кількості матеріальних засобів для створення місцевого матеріального резерву відповідно до затвердженої номенклатури.

 

ІV. Фінансове забезпечення програми

 

Місцевий матеріальний резерв використовується для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків і надання термінової допомоги постраждалому населенню.

Створення та утримання матеріального резерву місцевого рівня здійснюватиметься за рахунок коштів, які передбачатимуться в місцевому бюджеті з урахуванням реальних можливостей та наявності фінансових ресурсів, а також інших не заборонених законодавством джерел.

Накопичення необхідних резервів за встановленими нормами та матеріально-технічних ресурсів, які були використані під час ліквідації надзвичайної ситуації, проводитиметься у межах асигнувань, передбачених на реалізацію програми при формуванні сільського бюджету.

Назва Програми

Координатор виконання

заходів Програми

Дата сесії,   на якій була затверджена

Програма

Термін виконання, роки

Вартість Програми,

тис.грн.

В тому числі джерела фінансування

Сільський бюджет

Інші джерела

Програма формування місцевого матеріального резерву           для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки

Виконавчий комітет сільської ради

19.02.2016     

2016

1

1

0,1

2017

1

1

0,1

2018

1

1

0,1

2019

1

1

0,1

2020

1

1

0,1

Всього:

2016 -2020

5,5

5

0,5

 

 

V. Виконання програми та очікувана ефективність

 Реалізацію програми необхідно здійснювати щорічно протягом п’ятирічного періоду згідно з номенклатурою та нормами накопичення місцевого матеріального резерву.

Виконання програми дасть змогу створити резерв матеріальних ресурсів для використання їх на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та ліквідації їх наслідків в населеному пункті.

 

НОМЕНКЛАТУРА

та обсяги накопичення запасів матеріально-технічних ресурсів для запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

№ п/п

Найменування матеріальних ресурсів

Одиниця виміру

Норма накопичення

Примітка

1

2

3

4

5

1

Шифер 8-хвильовий

    лист

         10

 

2

Віконне скло

м.кв.

5

 

3

Цвяхи 

       кг

          2

 

4

Цемент

       кг

         50

 

5

Комплект для поточного ремонту

комплектів

1

 

6

Хлорне вапно

кг

5

 

7

Пиломатеріали (жердя 6 м.п.)

штук

10

 

8

Дизельне пальне

л

50

 

9

Мотопомпа

штук

1

 

10

Рукав пожежний (20 метрів)

штук

5

 

11

Мішки для насипання піску та грунту

штук

50

 

     

Секретар сільської ради                                                                                      С.В. Миронець