Рішення

БРОНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

Шістдесят шостої сесії                       шостого скликання

 

 від  26 січня 2015  року                                                                      № 347

 

Про вартість харчування дітей

у ДНЗ ясла-садку «Калинка»

села Бронне на 2015 рік»

         Відповідно  до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», наказів Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» від 21.11.2002 №667, «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» від 25.07.2005 №431, враховуючи пункт 29 Закону України від 28.12.2014 №76-УІІІ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», керуючись ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту», законом України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 №2402-ІІІ (із змінами), ст.  26   Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», сільська  рада

 

 ВИРІШИЛА:

        

1. Встановити вартість харчування однієї дитини в день в ДНЗ ясла-садку «Калинка» села Бронне в сумі 17.00 гривень.

         2. Встановити батьківську плату в ДНЗ ясла-садку «Калинка» села Бронне на 2015 рік в розмірі 40 % від вартості харчування дитини в день.

         3. Встановити пільги по сплаті батьківської плати за харчування дітей в ДНЗ ясла-садку «Калинка» села Бронне, а саме:

                   - для батьків, або осіб, які їх замінюють, у сім’ях, у яких троє і більше  дітей і у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї  за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який встановлений Законом про Державний бюджет України на 2015 рік  для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах - в розмірі 50% від вартості харчування.

         3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення покласти  на  постійну комісію  сільської  ради  з  питань  планування,  бюджету  та  фінансів  (Михайлова М.В.).

 

Сільський  голова                                                 Л.П.  Василець

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення  Бронської  сільської ради «Про вартість харчування дітей у ДНЗ ясла-садку «Калинка» села Бронне на 2015 рік».

Назва регуляторного акту: «Про вартість харчування дітей у ДНЗ ясла-садку «Калинка» села Бронне на 2015 рік».

Регуляторний орган: Бронська сільська рада

Розробник документа: Бронська сільська рада

Контактний телефон: (03653) 3-56-38

  1. Визначення проблеми:

 Відповідно  до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» із змінами та доповненнями  від 04.06.2003 №854, від 22.06.2005 №507 розмір вартості харчування одного дітодня та плати для батьків, або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у державних і комунальних навчальних закладах установлюється засновником закладу 1 раз на рік відповідно до статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту».

 До 1 січня 2015 року батьківська плата за дітей віком до 3 років вносилася в розмірі 30 відсотків від вартості харчування. Батьки дітей віком від 3 до 6 років повністю звільнялися від плати за харчування як пільгова категорія, а саме: потерпілі від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Та враховуючи те, що з 01 січня 2015 року набув чинності Закон України від 28.12.2014 №76-УІІІ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», яким із Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» із категорії зон радіоактивного забруднення територій виключено зону посиленого радіоекологічного контролю (зона 4), відмінено безплатне харчування дітей, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи.

  1. Визначення цілей державного регулювання.

На 2015 рік встановлюється вартість харчування однієї дитини в день в ДНЗ ясла-садку «Калинка» в сумі 17.00 гривень.

Враховуючи пункт 29 Закону України від 28.12.2014 №76-УІІІ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», батьки, або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що становить не менше 60 відсотків (у міській місцевості)  та не менше 40 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день. Оскільки ДНЗ ясла-садок «Калинка» знаходиться в селі Бронне батьківська плата в день повинна становити не менше 40 відсотків від вартості харчодня.

  1.  Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

           У разі прийняття запропонованого регуляторного акту встановлюється вартість харчування однієї дитини в день максимально 17.00 гривень і виникає законодавча підстава для нарахування сплати та одержання коштів за харчування дітей у ДНЗ ясла-садку «Калинка». Окрім цього, це дає право надавати пільги по сплаті батьківської плати, згідно Закону України «Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» із змінами та доповненнями  від 04.06.2003 №854, від 22.06.2005 №507, Закону України від 28.12.2014 №76-УІІІ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», а саме:

            - для батьків, або осіб, які їх замінюють, у сім’ях, у яких троє і більше  дітей віком до 18 років, у сім’ях, у яких двоє і більше дітей відвідують ДНЗ і виховуються одним з батьків, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 року №1768 – ІІІ,  і у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї  за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який встановлений Законом про Державний бюджет України на 2015 рік  для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах  - в розмірі 50% від вартості харчування.

Прожитковий мінімум на одну особу на 2015 рік в Україні становить:

                                                      з 1 січня по 30 листопада             з 1 по 31 грудня 2015 року

для працездатних осіб                               1218 грн.                                        1378 грн.

для непрацездатних осіб                            949 грн.                                         1074 грн.                                                                     

для дитини віком до 6 років:                    1032 грн.                                        1167 грн.

для дітей віком від 6 до 18 років              1286 грн.                                        1455 грн.

         Пільги по сплаті за харчування  встановлюються щорічно і можуть переглядатися протягом року щоквартально та запроваджуватися в місячний термін після подання  відповідних документів. Якщо пред’явлені батьками документи визивають сумнів щодо їх достовірності, завідувачка ДНЗ ясла-садок «Калинка» може зробити запит у підприємства, установи, які видали ці довідки.

 4. Механізм та заходи які забезпечують розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

            Проект рішення Бронської  сільської ради «Про вартість харчування дітей у ДНЗ ясла-садку «Калинка» села Бронне на 2015 рік» передбачає встановлення вартості харчування одного дітодня та батьківської плати в ДНЗ ясла-садку «Калинка» села Бронне. Дія акту поширюється на території Бронської сільської ради Березнівського району. Акт доводиться до відома батьків через інформаційний стенд та папку доступу до публічної інформації.

 5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливостей впровадження на виконання вимог регуляторного акту.

            Прийняття та виконання вимог даного регуляторного акта здійснюється до Бюджетного Кодексу України.

            Плата за харчування дітей у ДНЗ ясла-садку «Калинка» повинна вноситися не пізніше 10 числа наступного місяця за звітним до банківських установ. Керівник ДНЗ несе відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати. У разі не внесення плати в установлені строки ця сума стягується в порядку визначеному чинним законодавством.

            Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною закладу, за дні у які дитина не відвідувала заклад плата з батьків не справляється.

            У разі прийняття цього регуляторного акту і встановлення батьківської плати, очікується додаткові надходження до місцевого бюджету, що дасть можливість раціонально використати бюджетні кошти і забезпечити якісне харчування дітей у ДНЗ.

            Непередбачуваними загрозами досягнення мети даного акту є слідуючі фактори:

  • неплатежі батьків;
  • зміни у законодавстві.

6. Визначення очікуваних результатів від прийняття регуляторного акту.

        Прийняття зазначеного регуляторного акта повністю забезпечує досягнення цілей, передбачених пунктом 3 цього аналізу.

            Аналіз вигод та витрат.

Згідно з аналізом розрахунку використання бюджетних, чорнобильських  та батьківських коштів протягом 2014 року на харчування дітей у ДНЗ ясла-садку «Калинка» встановлено, що середньоденна вартість харчування на одну дитину становила - ___ гривень.

Прийнявши рішення, встановлюється вартість харчування в розмірі 17.00 гривень одного дітодня, розмір батьківської плати  - 40 відсотків від вартості харчування дитини в день (6.8 грн. в максимальних натуральних показниках). Вартість харчування дитини в день за рахунок бюджету і батьківської плати зменшується на вартість овочів, які використовувалися для приготування їжі та поступили до ДНЗ благодійно.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту.

Запропонований регуляторний акт вводиться в дію з 01.01.2015 року.

8. Визначення показників результативності регуляторного акту.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись протягом його дії постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів. Базове відстеження результативності регуляторного акту планується провести у лютому 2016 року.

9. Визначення заходів , за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.

            Основним заходом, за допомогою якого буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту це – аналіз статистичної інформації за даними постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів та опитування батьків, діти яких відвідують ДНЗ ясла-садок «Калинка».

            Розробником проекту є постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів Бронської сільської ради.

 

Голова постійної комісії з

питань  планування, бюджету

та фінансів                                                                                        М.В. Михайлова

 

 

   

 

БРОНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

шістдесят шостої сесії                       шостого скликання

 

 від  26 січня  2014  року                                                                 № 344

 

Про податок на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

            Відповідно до  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», внесених змін до Податкового Кодексу України Законом України від 28 грудня 2014 року №71-УІІІ «Про внесення змін до Податкового Кодексу України  та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»  в частині адміністрування  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.  Рішення сільської ради від 18 квітня 2012 року № 128 «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» вважати таким, що втратило чинність.

 

         2. Встановити на 2015 рік на території сільської ради податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) для об’єктів житлової нерухомості та  податок на майно ( в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) для об’єктів нежитлової нерухомості.

 

         3. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додається).

 

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Михайлова М.В.).

    

Сільський  голова                                                                        Л.П. Василець

 

Додаток

Затверджено рішенням сільської ради

від 26.01.2015 №344

 

ПОЛОЖЕННЯ

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

1.  Загальні положення

 

  1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

1.2. Наведені у цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1.2.1. Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

1.2.1.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

1.2.1.2. садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

1.2.1.3. дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку;

1.2.2. Об’єкти нежитлової нерухомості  - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні -  будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції;

є) інші будівлі.

  1. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється Березнівським відділенням Костопільської ОДПІ на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 150 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 210 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Сільські, селищні, міські ради можуть збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування, встановлена цим підпунктом.

5.2. Сільські, селищні, міські ради встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого та другого цього підпункту.

6.  Ставка податку

6.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб,встановлюється за 1 кв. метр бази оподаткування в розмірі:

а) 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, - для об’єктів житлової нерухомості;

б) 0,01 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року – для об’єктів нежитлової нерухомості в частині господарських (присадибних) будівель (допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції).

в) 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, - для об'єктів нежитлової нерухомості, крім господарських (присадибних) будівель ( допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції).

7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Порядок обчислення суми податку

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється  Березеівським відділенням Костопільської ОДПІ у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього положення, та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього положення та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 5.1 пункту 5 цього положення та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється Березнівським відділенням Костопільської ОДПІ, виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 цієї статті, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку Березнівським відділенням Костопільської ВДПІ за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, Березнівське відділення Костопільської ОДПІ проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника

об’єкта оподаткування податком

9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Березнівське відділення Костопільської ОДПІ надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".   

 Секретар сільської ради                                                                                  С.В. Миронець

 

 

БРОНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

шістдесят шостої сесії                       шостого скликання

 

 від  26 січня  2014  року                                                                       № 345

 

Про податок на майно

(в частині транспортного податку)

 

            Відповідно до  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», внесених змін до Податкового Кодексу України Законом України від 28 грудня 2014 року №71-УІІІ «Про внесення змін до Податкового Кодексу України  та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», з метою адміністрування  податку на майно (в частині транспортного податку), сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Встановити на 2015 рік на території сільської ради податок на майно (в частині  транспортного податку).

 

         3. Затвердити Положення про податок на майно (в частині транспортного податку), що додається.

 

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Михайлова М.В.).

        

Сільський  голова                                                                        Л.П. Василець

 

Додаток

Затверджено рішенням сільської ради

від 26.10.2015 № 345

 

ПОЛОЖЕННЯ

про податок на майно (в частині транспортного податку)

1. Платники податку

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цієї статті є об’єктами оподаткування.

2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цієї статті.

4. Ставка податку

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цієї статті.

5. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку – Березнівським відділенням Костопільської ОДПІ.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку Березнівським відділенням КОДПІ до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.  

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснює Березнівське відділення КОДПІ.

6.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати Березнівському відділенню Костопільської ОДПІ відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

7. Порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

8. Строки сплати податку

8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації";

 

Секретар сільської ради                                                                       С.В. Миронець

 

 

 

 

БРОНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

шістдесят шостої сесії                       шостого скликання

 

 від  26 січня  2014  року                                                                                  № 346

 

Про акцизний податок

 

            Відповідно до  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», внесених змін до Податкового Кодексу України Законом України від 28 грудня 2014 року №71-УІІІ «Про внесення змін до Податкового Кодексу України  та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»  в частині адміністрування акцизного податку, сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Встановити на 2015 рік на території сільської ради акцизний податок  для суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які реалізують підакцизні товари.  

 

         2. Затвердити Положення про  податок на підакцизні товари (додається).

 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів (Михайлова М.В.).

Сільський голова                                            Л.П. Василець

 

Додаток

Затверджено рішенням сілсьької ради

від 26.01.2015 №346

 

ПОЛОЖЕННЯ

про податок на підакцизні товари

 

1. Підакцизні товари

1.1. До підакцизних товарів належать:                                                                                           спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;                                   тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;                                            нафтопродукти, скраплений газ;                                                                                              автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

 2. Платники податку

2.1. Платниками акцизного податку є суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які реалізують підакцизні товари згідно підпункту 1.1 пункту 1 даного Положення на території сільської ради.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є підакцизні товари відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 даного положення, які реалізуються суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі на території сільської ради.

4. Ставки податку

4.1. Ставки податку встановлюються відповідно до пп. 215.3.10  ст. 215 Податкового кодексу України і становлять 5% з ПДВ від вартості реалізованих підакцизних товарів.

5. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення суми податку

6.1. Обчислення суми податку з реалізації підакцизних товарів здійснює Березнівське відділення Костопільської ОДПІ.

7. Порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного Кодексу України.

8. Строки сплати податку

8.1. Акцизний податок сплачується щомісячно до 10 числа наступного місяця, що йде за звітним.                                                                                                                                                 

Секретар сільської ради                                                                                     С.В.Миронець