Правила благоустрою

 

БРОНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 

РІШЕННЯ

Шостої сесії                       сьомого скликання

 

від 19  лютого  2016 року                                                                     № 104

 

  Про  затвердження Правил  благоустрою 

та громадського порядку  на території 

села Бронне  Бронської сільської ради

 

             

Керуючись пунктом 1 частини 44 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» з метою забезпечення утримання територій населеного пункту в належному стані, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування та підвищення відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, і громадян за стан благоустрою та санітарний стан села, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Правила благоустрою та громадського порядку на території села Бронне Бронської сільської ради, що додаються.

 

2. Затвердити схему санітарного очищення села Бронне від побутових відходів згідно з додатком.

 

3. Виконавчому комітету Бронської  сільської ради забезпечити реалізацію та контроль за виконанням відповідних положень Правил.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії сільської ради з питань бюджету та фінансів (Михайлова М.В.), з  питань соціально-економічного і культурного розвитку (Дячук Р.М.).

 

 

Сільський  голова                                                                              А.П. Ковалик

 

 

                                                           Затверджено

                                                                          Рішення сільської ради

                                                                                      від 19 лютого 2016 року № 104

 

П Р А В И Л А

благоустрою та громадського порядку на території  села Бронне Бронської сільської ради

 

1. Загальні положення

       Правила благоустрою, чистоти і порядку та дотримання тиші в громадських місцях на території Бронської сільської  ради (далі Правила) визначають правові, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою села і спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності громади села.

        Правила – це нормативно-правовий акт, який установлює порядок благоустрою 
та утримання території об’єктів благоустрою. Правила розроблені відповідно до Конституції 
України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України: «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного  
середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про 
відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності», «Про рекламу», 
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

        Правила затверджуються виключно на пленарному засіданні сесії ради та набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізніший строк введення їх в дію.

       Правила є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території ради суб’єктами господарювання, місцевим органом виконавчої влади, їх посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території ради.

      За невиконання, неналежне виконання Правил, посадові особи, суб’єкти підприємницької діяльності, громадяни притягаються до відповідальності у відповідності з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі – КУПАП).

       Терміни, що вживаються в цих Правилах, мають таке значення:

     -  благоустрій – стан чистоти, впорядкування, злагодженості, відповідність інфраструктури населеного пункту будівельним, архітектурним, санітарним нормам, що забезпечує створення умов для захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля та зручності побуту в населених пунктах сільської ради;

     - суб’єкт господарювання – зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка проводить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа суб’єкт підприємницької діяльності;

      - територія прибирання – територія на якій проведений комплекс заходів щодо збору, вивезення сміття та складається з території суб’єкта господарювання, закріпленої території та прилеглої території;

       - територія суб’єкта господарювання – це територія в межах виділеної земельної ділянки, яка знаходиться у власності користувачів або надана в оренду фізичним чи юридичним особам;

       - закріплена територія – територія, яка закріплена рішенням виконавчого комітету Бронсьокї сільської ради;

      - прилегла територія – територія, яка межує з територією суб’єкта господарювання на відстані 20 м (по периметру) від огорожі, споруди або обмежена краєм проїзної частини вулиці чи дороги;

       - тимчасові об’єкти для обслуговування населення – кіоски, стоянки автотранспорту та інші споруди не вище двох поверхів, розміщені на строк до 5 років;

       -  малі архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою;

       - в’їздні знаки, рекламне обладнання,  ліхтарі вуличного освітлення, урни, паркани, паркові лави;

       - відповідальні особи – особи суб’єктів господарювання;

       - спеціалізовані підприємства – підприємства, функціональним призначенням яких є виконання відповідних робіт;

       - відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення;

       - відходи побутові (тверді, рідкі) – сміття, усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, поламані меблі, харчові рештки, тощо), а також сміття з вулиць, новобудов та інше;

        - урна – металевий або бетонний контейнер, об’ємом не менше ніж 10 літрів, призначений для тимчасового зберігання відходів.

       - табличка (вивіска) – інформація, що розташована з лицьової сторони об’єкту біля центрального входу на фасаді, а для кіосків біля вікна для торгівлі чи надання послуг, з відображенням назви суб’єкту господарювання, його організаційно-правової форми, режиму роботи та, за бажанням, форми власності.

        - території загального користування – парки (парки культури та відпочинку, парки —  спортивні, дитячі,  меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; пам’ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі,  вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі; кладовища; інші території загального користування;

       - об’єкти благоустрою – території загального користування, прибудинкові території; території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території.

 

2. Сфера дії Правил та учасників правовідносин у цій сфері.

      Дія Правил поширюється на відносини, що виникають в сфері благоустрою села, а саме: землеустрою, містобудування, озеленення території, утримання будинків і споруд, освітлення, території, а також у галузі охорони здоров’я та охорони навколишнього середовища і спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя мешканців села.

      Правила регулюють права й обов’язки учасників правовідносин з благоустрою території села, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в них.

       Учасниками правовідносин у питаннях благоустрою з цими Правилами є керівники та посадові особи підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, фізичні особи, громадяни, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою.

 

3. Благоустрій населеного пункту

3.1. Благоустрій садибної житлової забудови повинен включати облаштування огорож, проїздів, доріжок, майданчиків відпочинку та озеленення території. Роботи щодо благоустрою виконуються власниками садиб згідно з державними будівельними нормами та санітарними правилами з урахуванням місцевих традицій.

3.2. Будівництво, реконструкція, реставрація та технічне переоснащення будинків, споруд та інших об’єктів проводити згідно чинного законодавства  (відповідальність передбачено ст. 97 КУПАП).

3.3. Будівництво підприємствами, установами, громадянами житлових будинків, виробничих, господарських та побутових споруд має бути також забезпечене відповідною документацією. Забудовник повинен отримати у користування (оренду) чи власність земельну ділянку, затвердити у районного архітектора проект намічених до будівництва споруд, планування та благоустрій прилеглої земельної ділянки, підвід комунікацій та інше (відповідальність передбачено ст.97 КУПАП).

3.4. Будівництво і встановлення кіосків,  лотків, огорож, парканів, палаток різного призначення та інше проводити на підставі розроблених проектів  згідно чинного законодавства  (відповідальність передбачено ст.ст.97, 53-1 КУПАП).

3.5. Постійно підтримувати естетичний вигляд архітектури фасадів житлових будинків, адміністративних приміщень, своєчасно проводити ремонт огорож та парканів, займатися озелененням територій. Малі архітектурні форми повинні утримуватись в задовільному стані, фарбуватися не рідше одного разу на рік.

3.6. Розміщення зовнішньої реклами, малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності проводити на підставі рішення виконавчого органу ради про надання такого дозволу та за погодженням з відділом містобудування та архітектури райдержадміністрації (відповідальність передбачено ст. ст.97, 53-1 КУПАП).

3.7. Облаштовувати та утримувати в належному естетичному стані  квітники, постійно викошувати траву на території прибирання (території суб’єкта господарювання, закріпленої території, прилеглої території).

3.8.Утримувати в задовільному стані номерні знаки та назви вулиць  на житлових будинках та підприємствах, таблички та вивіски на службових, виробничих та інших будівлях.

 

4. Дотримання чистоти і порядку

4.1. Вулиці,  парки та двори будинків, зони масового відпочинку (далі – громадські місця) повинні постійно утримуватись в належному стані і чистоті на рівні установлених Правил.

4.2. Під час перебування у громадських місцях використовувати за призначенням урни, не залишати на проїжджій частині і  в парках рештки обгорткового паперу, поліетиленові пакети, пляшки, недопалки і т.п.

4.3. Своєчасно очищати від бур’янів та сміття території навколо присадибних ділянок громадян, території прибирання підприємств, установ, організацій.

      При наявності розриву між будівлями або земельними ділянками, якщо межа між ними не визначена рішенням сільської ради та актом землекористування, межею являється середина розриву.

4.4. Всі торгівельні, орендні підприємства та організації незалежно від форми власності, які розміщені  на території, а також кіоски та інші повинні мати погоджені сільською радою, райсанепідемстанцією схеми прилеглих територій, прибирання яких здійснюється працівниками цих підприємств, організацій.

4.5. Прибирання на ділянках навколо торгівельних, орендних підприємств та організацій незалежно від форми власності, а також кіоски та інші, в радіусі до 25 м щоденно організовують власники або керівники цих об’єктів.

4.6. Власники, користувачі будівель, земельних ділянок, які розміщені на  вулицях, які не мають забудови з протилежної сторони, сприяють дотриманню чистоти на спусках до води.

4.7. Прибирання територій в районах приватної забудови здійснюється їх власниками в межах садибної забудови до проїжджої частини вулиці.

4.8. Громадянам утримувати в належному стані місця поховань родичів та близьких.

4.9. Суб’єкти господарювання будь-яких форм власності зобов’язані встановлювати урни біля входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торгових приміщень, біля торгових палаток, павільйонів та інших споруд. Урни повинні утримуватись в належному естетичному, технічному стані та своєчасно звільнятися від сміття.

4.10.  При снігопадах і ожеледиці суб’єкти господарювання зобов’язані виконувати прибирання, очищати території від снігу та льоду та посипати піском. Своєчасно очищати дахи, водостічні труби, карнизи від льоду із забезпеченням заходів безпеки (встановлення огорож на тротуарах і негайним прибиранням скинутого снігу та льоду). Пісок заготовлюється кожним суб’єктом господарювання до настання холодів та зберігається на його території.

4.11. У прибережних захисних смугах, придорожніх смугах забороняється розорювання земель, садівництво, городництво, будівництво будь-яких споруд, організація звалищ сміття, гноєсховищ, накопичення побутових та промислових відходів, будівельних матеріалів, скотомогильників, полів фільтрації тощо. Власники вже існуючих на час введення в дію Правил будівель та споруд в зоні прибережних захисних смуг зобов’язані суворо дотримувати санітарних норм.

4.12. Підприємства, установи, організації та громадяни, яким передані у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, на яких розміщені об’єкти електричних мереж, зобов’язані вживати необхідних заходів для збереження вказаних об’єктів (відповідальність передбачено ст.99 КУПАП).

4.13.Забороняється вчинення дій, що можуть спричинити перерву в забезпеченні споживачів електроенергією, пошкодження електричних мереж (трансформаторних підстанцій, повітряних ліній електромереж та споруд, які до них належать),  (відповідальність передбачено ч.І ст.61, ст.99).

4.14. Прибирання на ділянках навколо адмінприміщень, об’єктів господарювання, вуличних кіосків, ГРП трансформаторних підстанцій,  пересувних об’єктів торгівлі в радіусі 20 м здійснюють керівники або власники цих об’єктів.

4.15. Відповідальні посадові особи суб’єктів господарювання зобов’язані щорічно за два місяці до кінця календарного року укладати договори на наступний рік з спеціалізованими організаціями на вивіз та знешкодження відходів та сміття.

4.16. Встановити   санітарний день прибирання територій села  –  субота.

4.17 Власник та наймач житлового будинку зобов’язаний використовувати приміщення житлового будинку за призначенням, забезпечувати збереження житлових і підсобних приміщень та технічного обладнання (відповідальність передбачено ст. 150 КУПАП).

     Не допускається виконання робіт та інших дій, що викликають псування приміщень, приладів та обладнання будинку, порушують умови проживання громадян (відповідальність передбачено ст.150 КУПАП).

       Переобладнання та перепланування житлових і підсобних приміщень здійснювати за відповідними проектами без обмеження інтересів інших громадян, які проживають у будинку, з дозволу власника будинку (квартири) та відповідного рішення виконкому сільської ради (відповідальність передбачено ст.150 КУПАП).

Відповідальні особи та громадяни зобов’язані:

4.18. Облаштовувати газони та квітники, постійно косити газони на території прибирання.

4.19.  Встановити та утримувати в задовільному стані номерні знаки житлових будинків, таблички та вивіски на службових, виробничих та інших будівлях.

4.20. Підтримувати санітарний стан вулиць, парків, прибудинкових територій, місць масового відпочинку та інших територій на рівні встановлених правил, вимог, приділяючи особливу увагу санітарно-побутовим спорудам.

 

5. Проведення робіт з очищення домоволодінь

5.1. Дворові та громадські туалети повинні утримуватися їх власниками в постійній чистоті і справності та щоденно дезінфікуватись.

5.2.  При виконанні в будинках ремонтних робіт будівельне сміття щоденно вивозиться власниками будинків  та організаціями, які проводять ремонт.

 

6. Утримання  місць відпочинку населення.

6.1. Суб’єкти господарювання, за якими закріплені місця масового відпочинку людей на воді, забезпечують їх доброякісною питною водою, достатньою кількістю сміттєзбірників і туалетів, щитами з інформацією про підпорядкування об’єкту, прибирання території пляжів. Функціонування вказаних місць щорічно погоджується з санепідемстанцією та державною екологічною інспекцією.

 

7. Проведення земляних робіт

7.1. Для здійснення земляних робіт, які проводяться на території населеного пункту ради (вулицях, провулках, зелених зонах і розташованих на них дорогах) суб’єкти господарювання, громадяни, які безпосередньо проводять роботи, повинні отримати в виконавчому комітеті сільської ради дозвіл (ордер) на право виконання земляних робіт.

7.2. При проведенні робіт, пов’язаних з розкопуванням ґрунту, суб’єкти господарювання, громадяни, які проводять роботи, забезпечують за власний рахунок відновлення поверхні пошкодженої ділянки та існуючого покриття в термін, встановлений ордером.

7.3. У всіх випадках під час виконання земляних робіт повинні бути забезпечені умови для руху транспорту і пішоходів:

- виставлятись попереджувальні знаки;

- встановлюватись пішохідні містки та огорожа стандартного зразка.

7.4. Відповідальність за організацію безпеки та руху транспорту і пішоходів у місцях виконання робіт до повного відновлення дорожнього покриття і здачі ордера залишається за виконавцем робіт.

7.5. При виконанні земляних робіт забороняється:

- засипати землею та будівельними матеріалами  люки колодязів, дренажі, геодезичні знаки, проїжджу частину вулиць;

- псувати існуючі споруди, зелені насадження, елементи благоустрою, засоби регулювання дорожнього руху;

- залишати на проїжджій частині вулиць землю та будівельне сміття після закінчення робіт;

- захаращувати проходи і проїзди у двори, порушувати нормальний проїзд автотранспорту та рух пішоходів.

 

8. Додержання тиші та громадського правопорядку

8.1.Підприємствам, установам, організаціям, суб’єктам господарювання, громадянам вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об’єкти):

1) жилих будинків, прибудинкових територіях;

2) ФАП, заклад культури;

3) розташованих в межах населеного пункту закладів громадського харчування, торгівлі побутового обслуговування;

4) інших будівель і споруд, у яких постійно або тимчасово перебувають люди;

5) парків, зон відпочинку, розташованих на території груп житлових будинків.

8.2. У нічний час, із двадцять другої до восьмої години на захищених об’єктах, визначених п. 6.1, забороняється гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, використання піротехнічних засобів.

8.3. Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з двадцять першої до восьмої години, а у святкові та неробочі дні цілодобово. Власник, наймач, орендар приміщень, у яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих будинків про початок зазначених робіт, за попередньою згодою яких такі роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні.

8.4. Положення, передбачені п. п. 6.2., 6.3. правил щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

8.4.1. Здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди.

8.4.2. Здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжується шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень.

8.4.3. Попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій.

8.4.4. Надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень.

8.4.5. Попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільного захисту.

8.4.6. Проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно та в письмовій формі сповіщено виконавчий орган ради.

8.4.7. Відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, дня села, інших свят відповідно до рішення місцевої ради.

8.4.8. Проведення заходів з використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням з виконавчим органом ради.

8.5. Використання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у залі будинку культури,  відкритих майданчиках, дискотеках,  торгівлі здійснювати на підставі та у відповідності з дозволом на гранично допустимі рівні шуму виданого відповідними органами державної виконавчої влади.

8.6. Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів у нічний час, за винятком святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня.

8.7. Забороняється використовувати побутові піротехнічні вироби, які створюють ефекти на висоті або шумові ефекти, на відстані ближче 100 метрів від церкви,   інших громадських споруд та житлових будинків.

8.8. Використання піротехнічних виробів для демонстрацій феєрверків професійними піротехніками повинно проводитись відповідно до вимог нормативних актів України, які регулюють професійне використання піротехнічних виробів в Україні.

 

9. Утримання та охорона зелених насаджень

9.1. Зелені насадження – дерева, кущі, клумби, газони, плодово-ягідні та декоративні насадження, парки, сквери та лісосмуги,  озеленені упорядковані території, зелені зони та інші об’єкти озеленення.

9.2  Всі громадяни при відвідуванні зон відпочинку, парків, садів, набережних та інших місць масового відпочинку зобов’язані підтримувати чистоту, порядок, бережно ставитись до зелених насаджень, запобігати пошкодженню та нівеченню дерев, кущів, квітів, газонів, сприяти органам державної влади та місцевого самоврядування, власникам зелених насаджень в боротьбі з порушниками цих Правил.

9.3.  До обов’язків власників і користувачів сільських зелених насаджень входить:

- видалення сухостійних дерев та чагарників, вирізування сухих і поламаних гілок. Вирубування сухостою проводиться після погодження з виконавчим комітетом   сільської ради  та екологічною інспекцією;

- косіння трави, збирання та вивезення сміття та опалого листя;

- заміна у повному обсязі засохлих та пошкоджених, а також висадка нових дерев і кущів;

- своєчасне обрізування гілок в охоронній зоні струмопровідних мереж, а також тих, що закривають найменування вулиць та номерні знаки будинків, забезпечують балансоутримувачі електричних мереж та балансоутримувачі житлових будинків;

- підживлення і поливання дерев і кущів, обрізання їх крон, вирізування сухих гілок, знешкодження омели та інших паразитичних утворень, утримання в належному стані живої огорожі (газонного бордюру);

- огородження дерев при проведенні будівельних та ремонтних робіт;

      Власники будівель та інших архітектурних форм, що знаходяться на території зелених насаджень, зобов’язані своєчасно ремонтувати все своє майно та будівлі, утримувати його в належному технічному та естетичному стані.

9.4. На виконавчий комітет сільської ради покладається:

- постійний оперативний контроль за утриманням і благоустроєм зелених насаджень, ведення їх обліку;

- планування робіт по озелененню, відповідальність за якість та рівень озеленення;

- забезпечення чистоти і порядку, своєчасного догляду за зеленими насадженнями, що знаходяться на їх балансі;

- ремонт і посів газонів, посадка дерев, кущів та квітів, косіння трав прополювання квітників, обрізування дерев та обробка кущів проти хвороб та шкідників, підкормка молодих саджанців, викорчовування пнів, вивезення сміття та гілок.

9.5. На території зелених насаджень забороняється:

- зносити та пересаджувати дерева та чагарники без спеціального дозволу;

- складувати будь-які матеріали;

- влаштовувати звалища сміття, снігу та льоду;

- самовільно садити дерева, кущі, та будь-які інші рослини, влаштовувати городи;

- обладувати стоянки автомашин, мотоциклів, велосипедів та інших транспортних засобів;

- влаштовувати зупинки пасажирського транспорту на газонах, біля дерев та живоплотів без погодження зі спеціально уповноваженими органами;

- випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

- добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, написи, забивати цвяхи, скоби, обмотувати дерева дротом, наносити інші механічні пошкодження;

- засмічувати і засипати водоймища або влаштовувати на них загати;

- відводити ділянки під забудову постійного або тимчасового характеру, ділянки під вантажно-розвантажувальні роботи без погодження з сільською радою;

- після закінчення торгівлі залишати на території зелених насаджень сміття, грязь, контейнери та інші предмети і речовини.

9.6. Порядок знесення зелених насаджень при будівництві.

         Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, їх філіям та представництвам, фізичним особам знесення зелених насаджень дозволяється при наявності рішення виконавчого комітету сільської ради та спеціального дозволу на знесення зелених насаджень.

         Спеціальний дозвіл на знесення зелених насаджень (ордер) видається на підставі акту обстеження зелених насаджень складеного спеціальною комісією, створеною рішенням виконавчого комітету сільської ради.

9.7. За вимушене знесення та пошкодження зелених насаджень (при будівництві, прокладанні комунікацій тощо) підприємства, установи, організацій та фізичні особи зобов’язані відшкодувати їх вартість в дохід місцевого бюджету з послідуючим спрямуванням цих сум на відновлення зелених насаджень.

 

10. Утримання тварин (собак, котів та хижих тварин), домашньої худоби та птиці

10.1. Відповідальні посадові особи сільської ради, депутати сільської ради зобов’язані:

 ознайомити всіх громадян, які мешкають на їх території з правилами тримання собак, котів і хижих тварин;

- вимагати від мешканців, власників тварин, проведення реєстрації тварин та щеплення проти сказу.

10.2. Громадяни – власники тварин, домашньої худоби та птиці зобов’язані:

- забезпечувати домашнім тваринам необхідні умови, що відповідають видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”;

- дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації житлових приміщень, у яких утримуються домашні тварини (місця постійного утримання), та норм співжиття;

- не відвідувати з собаками магазини, дитячі садки, школи, інші навчальні заклади, об’єкти громадського харчування, об’єкти соціального, культурного та побутового призначення, об’єкти органів державної влади та місцевого самоврядування, за виключенням собак-поводирів;

- не допускати забруднення тваринами тротуарів, газонів, алей, парків, скверів, дитячих майданчиків, та інших територій загального користування, прибудинкових територій багатоквартирних будинків. У разі забруднення – прибирати за своєю твариною;

- не проводити купання собак в місцях масового відпочинку людей на воді. Забороняється вигул собак в місцях масового відпочинку та перебування  людей, на подвір’ях, дошкільних та загальноосвітніх закладах, дитячих майданчиках, пляжу та інших територіях загального користування, а також випасання худоби у не відведених для цього місцях;

- утримувати тільки таку кількість тварин, яка обмежується можливістю забезпечення їм умов утримання відповідно до вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”;

- дотримуватись вимог інших нормативно-правових актів, що регулюють утримання тварин;

- не здійснювати випас домашньої худоби та птиці на вулицях, площах, парках, скверах, дитячих майданчиках, провулках, тупиках, бульварах, берегах водоймищ та інших прибережних смугах, пляжах, інших територіях загального користування;

- не допускати самовільного проникнення, випасу чи перебування домашньої худоби, птиці, собак та котів на території чужих домоволодінь, дворів, прибудинкових територій, вулиць,  земельних ділянок, приміщень будь-якої форми власності.

 

11. Повноваження виконавчого комітету  сільської ради по виконанню даних Правил

11.1. На виконавчий комітет сільської ради покладаються:

- затвердження порядку прибирання вулиць в літній та зимовий період року;

- встановлення переліку та закріплення території села, які підлягають прибиранню силами суб’єктів господарювання, підприємств, установ, організацій;

- визначення уповноваженої особи виконавчого комітету ради для складання протоколів про вчинення адміністративних правопорушень;

- обстеження зелених насаджень та вжиття заходів для покращення їх стану та якості прибирання;

- перевірка правомірності знесення зелених насаджень;

11.2. Згідно з основами законодавства України, нагляд за дотриманням санітарних правил утримання вулиць, дворів та інших територій села, а також місць громадського користування здійснюється органами поліції, санепідемстанцією, державним управлінням екології,  відповідними комунальними службами.

11.3. Дільничні інспектори поліції зобов’язані:

- здійснювати постійний контроль за санітарним станом території закріпленої дільниці;

- виявляти осіб, які порушують санітарний стан території та в установленому порядку оформляти на них матеріали і направляти їх для розгляду у адміністративну комісію при виконавчому комітеті сільської ради.

 

12. Заборона дій суб’єктів господарювання та громадян

З метою забезпечення встановлених розділами 2,3,4,5,6 норм Правил підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності, громадянам забороняється:

12.1. Складувати та зберігати (у виняткових випадках тимчасово – не більше 3 днів) на вулицях за межами садиби дрова, солому, будівельні та інші матеріали, розкопувати вулиці.

12.2. Захаращувати побутовими відходами громадські місця, ставити контейнери, бачки для їх складування на  проїздах, шляхах.

12.3. Здійснювати паркування автотранспорту на  невстановлених для цього місцях.

12.4. 3абруднювати проїжджу частину вулиць при перевезенні вантажів.

12.5. Розклеювати оголошення, афіші на будинках, будівлях, стовпах, парканах, деревах та інших не визначених для цього місцях.

12.6. Виливати рідкі відходи на вулицях та у водойми.

12.7. Складувати (викидати) сміття, відходи на території населеного пункту ради, на схилах  водойм, а також у місцях масового відпочинку, лісосмугах, лісах, зелених насадженнях тощо (відповідальність передбачено ст.ст. 82,152 КУПАП).

Мити транспортні засоби на схилах водойм на відстані менше100 м від берега.

12.8. Випасати свійських тварин, птицю в не відведених для цього місцях – на вулицях, узбіччях доріг, в парках  в межах населеного пункту,  майданчиках.

12.9. Вигулювати собак без повідків та намордників, крім декоративних порід, відвідувати з собаками магазини, підприємства громадського харчування, об’єкти соціального, культурного та побутового призначення (відповідальність передбачено ч. 1 ст.154 КУПАП).

12.10. Скидати в дренажі виробничі та побутові стоки, нафтопродукти, кидати сміття, пісок та інше.

12.11. Зберігати в житлових приміщеннях вибухонебезпечні чи екологічно шкідливі речовини і предмети (відповідальність передбачено ст.150 КУПАП).

12.12. Спалювати сміття, побутові, промислові та інші відходи на території підприємств, домоволодінь, парків, забруднювати їх хімічними та іншими речовинами (відповідальність передбачено ст. 82 КУПАП).

12.13. Випалювати суху природну рослинність або її залишки без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого дозволу (відповідальність передбачено ст.77-1 КУПАП).

12.14. Ходити по квітниках зривати квіти, гілки дерев та кущів на вулицях, у парках та інших місцях загального користування (відповідальність передбачено ст.153 КУПАП).

12.15. Вирубувати та пошкоджувати дерева і кущі на прибудинкових територіях (крім тих, які перебувають у приватній власності громадян та юридичних осіб), парках, у прибережних смугах, місцях відпочинку, у лісових зонах (відповідальність передбачено ст.153 КУПАП).

12.16. 3носити дерева (в тому числі аварійні та сухостійні) без дозволу (ордеру) виданого виконкомом сільської ради (відповідальність передбачено ст. 153 КУПАП).

12.17. Торгувати з рук, машин або іншим чином у невстановлених місцях (відповідальність передбачено ст.160 КУПАП).

12.18. Порушувати встановлений порядок організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

12.19. Нецензурно лаятись в громадських місцях, образливо чіплятися до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій жителів територіальної громади (відповідальність передбачено ст.173 КУПАП).

12.20. Поширювати неправдиві чутки, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку (відповідальність передбачено ст. 173-1 КУПАП).

12.21. Стріляти з вогнепальної, холодної метальної або пневматичної зброї в населеному пункті і  в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку (відповідальність передбачено ст.174 КУПАП).

12.22. Розпивати спиртні напої в громадських місцях і з’являтися у громадських місцях у п’яному стані (відповідальність передбачено ст. 178 КУПАП).

12.23. Брати участь в організованих без дозволу азартних іграх (карти,  „наперсток” та інші) на гроші, речі та інші цінності, а так само прийняття ставок приватними особами на спортивних та інших змаганнях (відповідальність передбачено ст.181 КУПАП).

12.24. Ворожіння у громадських місцях (відповідальність передбачено ст. 181 КУПАП).

 

13. Відповідальність за порушення Правил

13.1. Порушення Правил благоустрою території села, а також недотримання цих Правил по забезпеченню чистоти та громадського порядку у селі тягне за собою адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством.

13.2. Уповноважити відповідно до ст.255 Адміністративного Кодексу України здійснення складання протоколів за порушення цих Правил відповідальних осіб, коло яких зазначено відповідним рішенням виконавчого комітету Бронської сільської ради.

13.3. Кошти, які стягуються з порушників цих Правил, зараховуються до сільського бюджету.

13.4. Керівникам підприємств, організацій, установ, учбових закладів та громадських організацій систематично проводити роз’яснювальну роботу в своїх колективах з питань дотримання Правил утримання території.

 

14. Прикінцеві положення

14.1. Правила затверджені на 2016-2020 роки та підлягають уточненню, перегляду в разі внесення змін до діючого законодавства України, за ініціативою 1/2 депутатів сільської ради.

14.2. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення та включені до Правил розглядаються районними судами, органами поліції, органами державних інспекцій та іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на те КУПАП. За вчинення таких правопорушень компетентними органами застосовуються стягнення передбачені відповідними статтями КУПАП.

 

 

Секретар сільської ради                                                                                         С.В. Миронець

 

 

 

 

 

 

 

Додаток                                                                           до рішення сільської ради          від 19.02.2016 №104

 

 

С  Х  Е  М  А

санітарного очищення села Бронне від побутових відходів

на 2016-2020 роки

 

Місце видалення побутових  відходів (урочище «Видриця»)