Про вартість харчування

БРОНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

Шістдесят шостої сесії                       шостого скликання

 

 від  26 січня 2015  року                                                                      № 347

 

Про вартість харчування дітей

у ДНЗ ясла-садку «Калинка»

села Бронне на 2015 рік»

         Відповідно  до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», наказів Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» від 21.11.2002 №667, «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» від 25.07.2005 №431, враховуючи пункт 29 Закону України від 28.12.2014 №76-УІІІ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», керуючись ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту», законом України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 №2402-ІІІ (із змінами), ст.  26   Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», сільська  рада

 

 ВИРІШИЛА:

        

1. Встановити вартість харчування однієї дитини в день в ДНЗ ясла-садку «Калинка» села Бронне в сумі 17.00 гривень.

         2. Встановити батьківську плату в ДНЗ ясла-садку «Калинка» села Бронне на 2015 рік в розмірі 40 % від вартості харчування дитини в день.

         3. Встановити пільги по сплаті батьківської плати за харчування дітей в ДНЗ ясла-садку «Калинка» села Бронне, а саме:

                   - для батьків, або осіб, які їх замінюють, у сім’ях, у яких троє і більше  дітей і у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї  за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який встановлений Законом про Державний бюджет України на 2015 рік  для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах - в розмірі 50% від вартості харчування.

         3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення покласти  на  постійну комісію  сільської  ради  з  питань  планування,  бюджету  та  фінансів  (Михайлова М.В.).

 

Сільський  голова                                                 Л.П.  Василець

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення  Бронської  сільської ради «Про вартість харчування дітей у ДНЗ ясла-садку «Калинка» села Бронне на 2015 рік».

Назва регуляторного акту: «Про вартість харчування дітей у ДНЗ ясла-садку «Калинка» села Бронне на 2015 рік».

Регуляторний орган: Бронська сільська рада

Розробник документа: Бронська сільська рада

Контактний телефон: (03653) 3-56-38

  1. Визначення проблеми:

 Відповідно  до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» із змінами та доповненнями  від 04.06.2003 №854, від 22.06.2005 №507 розмір вартості харчування одного дітодня та плати для батьків, або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у державних і комунальних навчальних закладах установлюється засновником закладу 1 раз на рік відповідно до статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту».

 До 1 січня 2015 року батьківська плата за дітей віком до 3 років вносилася в розмірі 30 відсотків від вартості харчування. Батьки дітей віком від 3 до 6 років повністю звільнялися від плати за харчування як пільгова категорія, а саме: потерпілі від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Та враховуючи те, що з 01 січня 2015 року набув чинності Закон України від 28.12.2014 №76-УІІІ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», яким із Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» із категорії зон радіоактивного забруднення територій виключено зону посиленого радіоекологічного контролю (зона 4), відмінено безплатне харчування дітей, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи.

  1. Визначення цілей державного регулювання.

На 2015 рік встановлюється вартість харчування однієї дитини в день в ДНЗ ясла-садку «Калинка» в сумі 17.00 гривень.

Враховуючи пункт 29 Закону України від 28.12.2014 №76-УІІІ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», батьки, або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що становить не менше 60 відсотків (у міській місцевості)  та не менше 40 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день. Оскільки ДНЗ ясла-садок «Калинка» знаходиться в селі Бронне батьківська плата в день повинна становити не менше 40 відсотків від вартості харчодня.

  1.  Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

           У разі прийняття запропонованого регуляторного акту встановлюється вартість харчування однієї дитини в день максимально 17.00 гривень і виникає законодавча підстава для нарахування сплати та одержання коштів за харчування дітей у ДНЗ ясла-садку «Калинка». Окрім цього, це дає право надавати пільги по сплаті батьківської плати, згідно Закону України «Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» із змінами та доповненнями  від 04.06.2003 №854, від 22.06.2005 №507, Закону України від 28.12.2014 №76-УІІІ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», а саме:

            - для батьків, або осіб, які їх замінюють, у сім’ях, у яких троє і більше  дітей віком до 18 років, у сім’ях, у яких двоє і більше дітей відвідують ДНЗ і виховуються одним з батьків, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 року №1768 – ІІІ,  і у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї  за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який встановлений Законом про Державний бюджет України на 2015 рік  для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах  - в розмірі 50% від вартості харчування.

Прожитковий мінімум на одну особу на 2015 рік в Україні становить:

                                                      з 1 січня по 30 листопада             з 1 по 31 грудня 2015 року

для працездатних осіб                               1218 грн.                                        1378 грн.

для непрацездатних осіб                            949 грн.                                         1074 грн.                                                                     

для дитини віком до 6 років:                    1032 грн.                                        1167 грн.

для дітей віком від 6 до 18 років              1286 грн.                                        1455 грн.

         Пільги по сплаті за харчування  встановлюються щорічно і можуть переглядатися протягом року щоквартально та запроваджуватися в місячний термін після подання  відповідних документів. Якщо пред’явлені батьками документи визивають сумнів щодо їх достовірності, завідувачка ДНЗ ясла-садок «Калинка» може зробити запит у підприємства, установи, які видали ці довідки.

 4. Механізм та заходи які забезпечують розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

            Проект рішення Бронської  сільської ради «Про вартість харчування дітей у ДНЗ ясла-садку «Калинка» села Бронне на 2015 рік» передбачає встановлення вартості харчування одного дітодня та батьківської плати в ДНЗ ясла-садку «Калинка» села Бронне. Дія акту поширюється на території Бронської сільської ради Березнівського району. Акт доводиться до відома батьків через інформаційний стенд та папку доступу до публічної інформації.

 5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливостей впровадження на виконання вимог регуляторного акту.

            Прийняття та виконання вимог даного регуляторного акта здійснюється до Бюджетного Кодексу України.

            Плата за харчування дітей у ДНЗ ясла-садку «Калинка» повинна вноситися не пізніше 10 числа наступного місяця за звітним до банківських установ. Керівник ДНЗ несе відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати. У разі не внесення плати в установлені строки ця сума стягується в порядку визначеному чинним законодавством.

            Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною закладу, за дні у які дитина не відвідувала заклад плата з батьків не справляється.

            У разі прийняття цього регуляторного акту і встановлення батьківської плати, очікується додаткові надходження до місцевого бюджету, що дасть можливість раціонально використати бюджетні кошти і забезпечити якісне харчування дітей у ДНЗ.

            Непередбачуваними загрозами досягнення мети даного акту є слідуючі фактори:

  • неплатежі батьків;
  • зміни у законодавстві.

6. Визначення очікуваних результатів від прийняття регуляторного акту.

        Прийняття зазначеного регуляторного акта повністю забезпечує досягнення цілей, передбачених пунктом 3 цього аналізу.

            Аналіз вигод та витрат.

Згідно з аналізом розрахунку використання бюджетних, чорнобильських  та батьківських коштів протягом 2014 року на харчування дітей у ДНЗ ясла-садку «Калинка» встановлено, що середньоденна вартість харчування на одну дитину становила - ___ гривень.

Прийнявши рішення, встановлюється вартість харчування в розмірі 17.00 гривень одного дітодня, розмір батьківської плати  - 40 відсотків від вартості харчування дитини в день (6.8 грн. в максимальних натуральних показниках). Вартість харчування дитини в день за рахунок бюджету і батьківської плати зменшується на вартість овочів, які використовувалися для приготування їжі та поступили до ДНЗ благодійно.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту.

Запропонований регуляторний акт вводиться в дію з 01.01.2015 року.

8. Визначення показників результативності регуляторного акту.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись протягом його дії постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів. Базове відстеження результативності регуляторного акту планується провести у лютому 2016 року.

9. Визначення заходів , за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.

            Основним заходом, за допомогою якого буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту це – аналіз статистичної інформації за даними постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів та опитування батьків, діти яких відвідують ДНЗ ясла-садок «Калинка».

            Розробником проекту є постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів Бронської сільської ради.

 

Голова постійної комісії з

питань  планування, бюджету

та фінансів                                                                                        М.В. Михайлова